aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Szkoły wyższe w Polsce

źródło:
uczelnie.studentnews_pl_w200.png
Województwa Studia dolnośląskie Studia kujawsko-pomorskie Studia lubelskie Studia lubuskie Studia łódzkie Studia małopolskie Studia mazowieckie Studia opolskie Studia podkarpackie Studia podlaskie Studia pomorskie Studia śląskie Studia świętokrzyskie Studia warmińsko-mazurskie Studia wielkopolskie Studia zachodniopomorskie

Rok akademicki 2022/23

Zgodnie z rejestrem POL-on w roku akademickim 2022/23 w Polsce działało 359 uczelni. W publikacji zaprezentowane są dane z 341 uczelni, które złożyły sprawozdania statystyczne.
W roku akademickim 2022/23 w uczelniach studiowało 1223,6 tys. studentów. Kobiety stanowiły 58,2% wszystkich osób studiujących. W uczelniach publicznych uczyło się 65,6% ogólnej liczby studentów. Najczęściej wybierano kierunki z podgrupy: biznesu i administracji (18,3% ogólnej liczby studentów), medycznej (12,6%), społecznej (11,5%) oraz inżynieryjno-technicznej (7,7%).

W roku akademickim 2022/23 odnotowano w skali roku wzrost liczby studentów cudzoziemców o 17,9% do poziomu 105,4 tys. osób (8,6% ogólnej liczby studentów). Najliczniejszą grupę stanowili studenci z krajów europejskich – 76,0 tys. osób (72,1%), głównie z Ukrainy – 48,1 tys. (45,6%).

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem W tym kobiety
OGÓŁEM 1223629 711584
DOLNOŚLĄSKIE 114712 64409
Uczelnie publiczne akademickie 71836 39025
Uniwersytet Wrocławski 21247 14426
Politechnika Wrocławska 21979 7214
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 6688 4488
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 8885 5120
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 6214 4475
Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu 2878 1572
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 588 338
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 1211 1000
Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu 2146 392
Uczelnie publiczne zawodowe 4728 2954
Uczelnie niepubliczne 38148 22430
KUJAWSKO-POMORSKIE 57213 35806
Uczelnie publiczne akademickie 30786 19273
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 6869 4503
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 17921 12078
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 5376 2350
Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy 620 342
Uczelnie publiczne zawodowe 1286 827
Uczelnie niepubliczne 25141 15706
LUBELSKIE 65256 39179
Uczelnie publiczne akademickie 38048 22561
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 15785 10653
Politechnika Lubelska 7169 2008
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 6712 4462
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 6964 5024
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie 1418 414
Uczelnie publiczne zawodowe 4936 2872
Uczelnie niepubliczne 22272 13746
W tym Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 7816 5089
LUBUSKIE 11268 6361
Uczelnie publiczne akademickie 8714 4865
Uniwersytet Zielonogórski 8714 4865
Uczelnie publiczne zawodowe 1970 1160
Uczelnie niepubliczne 584 336
ŁÓDZKIE 74171 44571
Uczelnie publiczne akademickie 46122 26932
Uniwersytet Łódzki 23284 14352
Politechnika Łódzka 10664 4108
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 9665 6766
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 807 541
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 849 704
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi 853 461
Uczelnie publiczne zawodowe 945 592
Uczelnie niepubliczne 27104 17047
MAŁOPOLSKIE 144221 85259
Uczelnie publiczne akademickie 106210 60930
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 34002 22748
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 18468 6136
Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki 12237 4614
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie 7017 4172
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 13047 7767
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 15606 11855
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 3711 2270
Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie 695 363
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 948 743
Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie 479 262
Uczelnie publiczne zawodowe 9900 6450
Uczelnie niepubliczne 28111 17879
MAZOWIECKIE 274620 155305
Uczelnie publiczne akademickie 137259 74620
Uniwersytet Warszawski 36510 22736
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 9757 6207
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 4106 2178
Politechnika Warszawska 22034 7024
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 15348 8871
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 9649 4743
Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach 4481 2896
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 4238 3931
Akademia Mazowiecka w Płocku 1658 1239
Warszawski Uniwersytet Medyczny 10065 7567
Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie 4143 1864
Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie 988 559
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1610 1281
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie 384 264
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie 311 175
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie 2242 907
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 7817 1955
Szkoła Główna Służby Pożarniczej 1918 223
Uczelnie publiczne zawodowe 1972 1000
Uczelnie niepubliczne 135389 79685
OPOLSKIE 18179 9759
Uczelnie publiczne akademickie 13525 7687
Uniwersytet Opolski 8885 6317
Politechnika Opolska 4640 1370
Uczelnie publiczne zawodowe 1778 1076
Uczelnie niepubliczne 2876 996
PODKARPACKIE 42233 23773
Uczelnie publiczne akademickie 25264 14245
Uniwersytet Rzeszowski 14907 10248
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 10357 3997
Uczelnie publiczne zawodowe 7439 4641
Uczelnie niepubliczne 9530 4887
PODLASKIE 28825 17381
Uczelnie publiczne akademickie 20868 12391
Uniwersytet w Białymstoku 8214 5600
Politechnika Białostocka 6863 2330
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 5791 4461
Uczelnie publiczne zawodowe 2835 1785
Uczelnie niepubliczne 5122 3205
POMORSKIE 86439 51120
Uczelnie publiczne akademickie 52800 29513
Uniwersytet Gdański 19735 13340
Politechnika Gdańska 13805 5302
Akademia Pomorska w Słupsku 3738 2231
Gdański Uniwersytet Medyczny 6396 4679
Uniwersytet Morski w Gdyni 3495 1065
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 2122 1037
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 588 362
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 833 677
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni 2088 820
Uczelnie niepubliczne 33639 21607
ŚLĄSKIE 107362 62309
Uczelnie publiczne akademickie 72149 39590
Uniwersytet Śląski w Katowicach 19492 12929
Politechnika Częstochowska 5390 1709
Politechnika Śląska w Gliwicach 15866 4956
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 4049 2109
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 7762 4419
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 5359 3861
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 10247 7569
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 2665 1203
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 821 446
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 498 389
Uczelnie publiczne zawodowe 1273 827
Uczelnie niepubliczne 33940 21892
ŚWIĘTOKRZYSKIE 21583 13540
Uczelnie publiczne akademickie 14678 8289
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 10146 7072
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 4532 1217
Uczelnie niepubliczne 6905 5251
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 21684 12682
Uczelnie publiczne akademickie 17855 10205
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 15907 9661
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 1948 544
Uczelnie publiczne zawodowe 1002 498
Uczelnie niepubliczne 2827 1979
WIELKOPOLSKIE 124105 72214
Uczelnie publiczne akademickie 70958 41548
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 29987 20564
Politechnika Poznańska 14464 4553
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 7209 4170
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 7445 4053
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 7381 5441
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 2488 1373
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 718 408
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu 1266 986
Uczelnie publiczne zawodowe 7497 4371
Uczelnie niepubliczne 45650 26295
ZACHODNIOPOMORSKIE 31758 17916
Uczelnie publiczne akademickie 27462 14975
Uniwersytet Szczeciński 9946 6423
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 5726 2060
Politechnika Koszalińska 3257 1401
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 5191 3878
Politechnika Morska w Szczecinie 2515 598
Akademia Sztuki w Szczecinie 827 615
Uczelnie publiczne zawodowe 1124 786
Uczelnie niepubliczne 3172 2155
Polityka Prywatności